Novice, obvestila

Obvestilo o pozivu za oddajo vmesnih, letnih in zaključnih poročil raziskovalnih projektov

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je 11. 3. 2024 vodje raziskovalnih projektov pozvala k oddaji:

  • vmesnih poročil za raziskovalne projekte,
  • vmesnih poročil za raziskovalne projekte, sofinancirane po mednarodnih razpisih,
  • letnih poročil za ciljne raziskovalne projekte,
  • zaključnih poročil za raziskovalne projekte,
  • zaključnih poročil za raziskovalne projekte, sofinancirane po mednarodnih razpisih,
  • zaključnih poročil za ciljne raziskovalne projekte.

Rok za oddajo poročil je sreda, 10. 4. 2024, do 14. ure. Oddaja poročil poteka preko portala Digital Forms.