Novice, obvestila

Potek ocenjevanja prijav na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024

Prijavitelje na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024 obveščamo o poteku ocenjevanja prijav.

Z ocenjevanjem prijav raziskovalnih projektov smo začeli 7. 5. 2024. Začetek ocenjevanja je bil zamaknjen od prvotnega načrta zaradi dveh nadgradenj ocenjevalnega postopka, v katerega smo uvedli dve novosti. Prva je določanje recenzentov k prijavi iz nabora recenzentov z ustreznimi področnimi referencami na naključen način. Druga pa je nadgradnja vloge znanstvenega urednika z vzpostavitvijo neposredne komunikacije med znanstvenim urednikom in recenzenti ter obvezno obravnavo uredniških pripomb s strani recenzentov. Nadgradnjo smo uvedli z namenom, da se izloči potencialno nasprotje interesov v postopku ter zagotovi kvaliteten izbor prijav.

V postopek ocenjevanja se je uvrstilo 957 prijav, vanj je trenutno vključenih 489 recenzentov in 61 znanstvenih urednikov.

Do 20. 6. 2024 je bilo končano ocenjevanje 139 prijav (14,5 % vseh prijav), 227 prijav (23,7 % vseh prijav) je bilo v uredniškem pregledu. 591 prijav (61,8 % vseh prijav) je v postopku ocenjevanja s strani recenzentov, od tega v primeru 219 prijav (22,9 % vseh prijav) poteka menjava recenzentov zaradi njihove odpovedi ali neodzivnosti.

Za primerjavo: na javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023 v primerljivem obdobju lansko leto je bilo v primerljivem časovnem obdobju ocenjevanje končano za 69,8 % vseh prijav (ocenjevanje je potekalo med 17. 4. 2023 in 18. 8. 2023).

Za več informacij glede novosti v postopku ocenjevanja in časovnega poteka ocenjevanja bo 4. 7. 2024 ob 11:30 za prijavitelje potekala spletna delavnica. Povezava do dogodka: https://us02web.zoom.us/s/81143061366