Novice, obvestila

Oddaja poročil za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature za leto 2023

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije obvešča prejemnike sredstev Javnega razpisa za (so)financiranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2023, da je z dnem 15. 2. 2024 omogočena oddajo poročila o porabi sredstev, pridobljenih na razpisu.

Oddaja poročil poteka preko portala Digital Forms. Rok za oddajo poročil je petek, 15. 3. 2024.