Novice, obvestila

Najava objave Javnih razpisov za (so)financiranje inovacijskega dela podpornih instrumentov ARIS iz kohezijskih sredstev

ARIS bo v drugem, tretjem in četrtem kvartalu 2024 predvidoma objavil nove Javne razpise in pozive za (so)financiranje inovacijskih aktivnosti in odprl portal za prijave. Razpisi in pozivi bodo financirani preko ARIS iz kohezijskih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), potekajo pa tudi prvi dogovori o sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo (MDP).

V času do objave bodo osnutki razpisov in pozivov za komentiranje dosegljivi v obdobjih, navedenih po spodnjem razporedu. Pripombe in predloge na osnutke razpisov in pozivov lahko oddate preko spletne pošte: posvet-kohezija@aris-rs.si do predvidenih datumov. Vsi komentarji in odgovori nanje bodo skupaj z imenom pošiljatelja in njegove institucije javno objavljeni.

Trenutno stanje priprave razpisov in pozivov v inovacijskem sektorju:

  • Sklad za pravični prehod - RRI aktivnosti SAŠA: osnutek vsebinsko usklajen na relaciji MGTŠ/ARIS/RRA (regionalna razvojna agencija), predviden pregled in potrditev s strani Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) in objava v maju 2024 – ob predpostavki dokončanja postopkov kot opisano v nadaljevanju;
  • Sklad za pravični prehod - RRI aktivnosti ZASAVJE: osnutek vsebinsko usklajen na relaciji MGTŠ/ARIS/RRA, predviden pregled in potrditev s strani MKRR in objava v maju 2024 – ob predpostavki dokončanja postopkov kot opisano v nadaljevanju;
  • Nadgradnja aplikativnih projektov ARIS: osnutek usklajen na relaciji MVZI/ARIS: osnutek je bil za komentiranje dosegljiv od 25.4.2024 do 7.5.2024.
  • Raziskovalci na začetku kariere: osnutek usklajen na relaciji MVZI/ARIS: osnutek je bil za komentiranje dosegljiv od 25.4.2024 do 7.5.2024.
  • RR programi TRL 3-6 ARIS: osnutek v internem usklajevanju MVZI/ARIS: osnutek je bil za komentiranje dosegljiv od 8.5.2024 do 14.5.2024.
  • Inštrumenti komplementarnega financiranja na mednarodni ravni - EUROSTARS: osnutek je bil za komentiranje dosegljiv od 8.5.2024 do 14.5.2024.
  • Inštrumenti komplementarnega financiranja na mednarodni ravni - EUREKA: osnutek je bil za komentiranje dosegljiv od 15.5.2024 do 21.5.2024.
  • Inštrumenti komplementarnega financiranja na mednarodni ravni - Pospeševalnik (MVZI/ARIS): planiran za objavo v tretjem kvartalu 2024
  • JR RRI (MGTŠ/ARIS): planiran za objavo v četrtem kvartalu 2024
  • JR DEMO PILOTI (MGTŠ/ARIS): planiran za objavo v četrtem kvartalu 2024

Pri tem izpostavljamo, da bodo besedila razpisov in pozivov uradno objavljena po obravnavi predlogov razpisov na znanstvenem oziroma inovacijskem svetu ARIS (odvisno od stopnje tehnološke pripravljenosti, ki je predmet razpisa). Prav tako je objava razpisov in pozivov odvisna od dokončanja procesov potrditve ARIS kot izvajalskega telesa za kohezijo za različna ministrstva. ARIS je že izvedel potrebne korake in čaka na dokončanje postopkov na ministrstvih (posredniška telesa in organ upravljanja).

Besedila razpisov in pozivov, dostop do katerih omogočamo v okviru te novice, niso dokončna - njihov namen je vsem potencialnim prijaviteljem omogočiti vpogled, da nas lahko opozorijo na morebitne nejasnosti ali nenamerne napake pri oblikovanju posameznih razpisov in pozivov.

Najlepše se zahvaljujemo za prejete komentarje, na katere bomo kar se da hitro odgovorili.