Novice, obvestila

Javna predstavitev predlogov sprememb v financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti

ARIS bo v ponedeljek, 27. 5. 2024 od 10.00 do 12.00 v obliki spletnega seminarja izvedla predstavitev predlogov sprememb v evalviranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za raziskovalce, ki so vključeni v raziskovalne organizacije - prejemnice stabilnega financiranja. Podrobneje bomo predstavili vsebino predlogov/osnutkov Splošnega akta o evalvacijah in izvajanju stabilnega financiranja, Splošnega akta o raziskovalnih nazivih in predlog Sklepa o spremembi sklepa o seznamu področij za evalvacije raziskovalnih programov in letih evalvacije.