Novice, obvestila

Izvedba posvetov z vodjami programskih skupin

ARIS je v dnevih med 11. in 15. 3. 2024 izvedla pet posvetov z vodjami programskih skupin, kjer smo jim predstavili spremembe glede delovanja ARIS na področju ocenjevanja raziskovalnih projektov, ocenjevanja programov po ERC panelih, informacijske podpore raziskovalcem pri interakciji z ARIS, uvedbe novih instrumentov financiranja, prenove splošnih aktov ARIS ob udejanjanju Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti. Posvet smo uspešno izvedli na štirih lokacijah po Sloveniji, in sicer po enega na Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem (FAMNIT) in tri v Ljubljani (Nacionalni inštitut za biologijo in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije). Dogodka se je na vseh lokacijah skupaj udeležilo 330 udeležencev. Dogodki so bili podprti iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost.

Na naslednji povezavi lahko dostopate do programov predstavitev in predstavljenega gradiva: https://nextcloud.arrs.si/index.php/s/DNagYJmTFSF2fRZ.

Morebitne predloge, vprašanja nam lahko do vključno 22. 3. 2024 pošljete na elektronski naslov: posvet@aris-rs.si