Novice, obvestila

Izvedba petega skupnega usposabljanja izvajalskih agencij ARIS in SPIRIT Slovenija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), 3. razvojnega področja »Pametna, trajnostna in vključujoča rast« in komponente RRI – »Raziskave, razvoj in inovacije« ter Reforme A: »Aktivnosti krepitve ARRS in sistema upravljanja R&I (C3.K8.RA)«, smo 18. 1. 2024 v M hotelu Ljubljana izvedli peto skupno usposabljanje izvajalskih agencij ARIS in SPIRIT Slovenija.

Usposabljanja so se ob predstavnikih obeh izvajalskih agencij udeležili tudi predstavniki Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Vsebinski poudarek usposabljanja je bil na spoznavanju področja umetne inteligence ter njeni aplikativni uporabi v slovenskem podjetniškem ekosistemu s predstavitvami dobrih praks.

Program usposabljanja je bil pripravljen v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za računalništvo in informatiko ter SRIP GoDIGITAL, Združenjem za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije.