Novice, obvestila

Analiza razporeditev stabilnega financiranja za leti 2022 in 2023

Iz prikaza po prejemnikih stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti:

  • delež sredstev upravljavske in podporne dejavnosti (ISF-U) v vsoti ISF-O + PSF-O v letih 2022 in 2023: prikaz ISF-U ter
     
  • delež sredstev programskega stebra financiranja (PSF-O) v vsoti ISF-O + PSF-O v letih 2022 in 2023: prikaz PSF

izhaja, da se je povprečje sredstev upravljavske in podporne dejavnosti (ISF-U) v vsoti pogodbenih sredstev za institucionalni in programski steber financiranja (ISF-O + PSF-O) v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 znižalo z 29 % na 25%, povprečje PSF-O v vsoti pogodbenih sredstev ISF-O + PSF-O pa se je v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 zvišalo z 62 % na 66 %.

Prikaz je objavljen tudi na spletni strani stabilnega financiranja.