Novice, obvestila

Dr. Jaka Tušek iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je šesti prejemnik ERC projekta za potrditev koncepta svojih raziskav in prehod v inovacije v Sloveniji

(Ljubljana, 5. 3. 2024)

Dr. Jaka Tušek je bil uspešen na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ang. European Research Council; ERC) s projektom za potrditev koncepta svojih raziskav in prehod v inovacije (ang. »Proof of concept«) z akronimom »E-CO-HEAT.

Projekt za potrditev koncepta raziskav in prehod v inovacije (Proof of concept) je mehanizem ERC, namenjen raziskovalcem, ki so projekt v okviru ERC že prejeli in želijo raziskati poslovni in družbeni potencial rezultatov projekta. Pri odlični pionirski znanosti pogosto pride do nepričakovanih ali novih priložnosti za komercializacijo oziroma družbene aplikacije. S shemo ERC »Proof of concept« želi ERC povečati inovativni potencial odlične znanosti, ki jo že financira v okviru raziskovalnih projektov ERC.

Raziskovalno delo dr. Tuška se osredotoča na področje hlajenja in ogrevanja s končnim ciljem, da se bistveno zmanjša onesnaževanje okolja. Dr. Tušek in njegova raziskovana skupina so konec leta 2023 zaključili z raziskavami v okviru ERC projekta z naslovom »Superelastic Porous Structures for Efficient Elastocaloric Cooling« kjer so razvili prototipno elastokalorično regenerativno hladilno in grelno napravo, ki je odporna na utrujanje. S pridobljenim projektom pa dr. Tušek in njegova raziskovalna skupina načrtujejo razvoj prototipa, ki bo nadgrajen z učinkovitejšimi elastokaloričnimi materiali in njegovo testiranje v realnih pogojih.

Dr. Tušek, ki je leta 2019 postal drugi slovenski prejemnik projekta ERC v shemi za raziskovalce na začetku samostojne raziskovalne kariere (ang. Starting Grant), z navedenim dosežkom postaja šesti raziskovalec z uspešno pridobljenim projektom ERC »Proof of concept«.

Iskrene čestitke dobitniku.
 

Povezane informacije: