Novice, obvestila

Stabilno financiranje – objava seznama instrumentov okvirnega programa EU

V skladu s četrtim odstavkom 80. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) objavljamo seznam instrumentov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije, instrumentov, ki so rezultat ukrepov okvirnega programa EU, ter instrumente centrov odličnosti, ki ga enkrat letno pripravi ministrstvo, pristojno za znanost. Ta seznam instrumentov se upošteva pri preverjanju izpolnjevanja minimalnih pogojev za pridobitev stabilnega financiranja iz drugega in tretjega odstavka 80. člena ZZrID, ki jih bo ARRS za prejemnike stabilnega financiranja prvič preverila v letu 2027 in o rezultatu preverjanja obvestila raziskovalne organizacije.