Novice, obvestila

ARIS je objavila rezultate izbora prijav na Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) je 8. 9. 2023 objavila rezultate izbora prijav na Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, 3. razvojnega področja »Pametna, trajnostna in vključujoča rast« in komponente RRI – »Raziskave, razvoj in inovacije« ter Investicije B: »Sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6«, kratica ukrepa javnega razpisa: C3.K8.IB (za doseganje mejnikov 112 in 113 ter za doseganje ciljev 115 in 116).

Javni razpis je namenjen spodbujanju raziskovalno razvojno inovacijskih programov (v nadaljnjem besedilu: RRI programi) v konzorcijih javnih raziskovalnih organizacij in podjetij na področju zelenega prehoda in digitalizacije za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost. 

Cilj javnega razpisa je (so)financiranje štirih RRI programov konzorcijev najmanj treh javnih raziskovalnih organizacij in najmanj štirih podjetij, ki prispevajo k zelenemu prehodu in digitalizaciji.

Višina odobrenih sredstev javnega razpisa iz Sklada NOO znaša 14.680.088,14 EUR.

Izvajanje prijavljenih RRI programov, ki so izbrani za (so)financiranje, se zaključi najpozneje 30. 6. 2026.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije nastopa na področju izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost in ukrepa C3.K8.IB v vlogi nosilnega organa, ARIS je izvajalec javnega razpisa.