Novice, obvestila

Objavljen je Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z vizijo delovanja in razvoja agencije, življenjepisom ter zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z označbo: "Javni natečaj za delovno mesto direktorja" na naslov: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kot pravočasna se bo štela prijava, ki bo na agencijo prispela do vključno 15. 9. 2023 ali bo oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 9. 2023.

Podrobnejše informacije o javnem natečaju so na voljo na povezavi.

Javni natečaj je 3. 8. 2023 objavljen tudi v časopisu Delo.