Novice, obvestila

Informacija o prijavah na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023 je bil objavljen 11. 1. 2023. Do zaključka razpisa na dan 28. 2. 2023 do 14:00, je bilo pravočasno oddanih 1048 prijav.

Za (so)financiranje manjših temeljnih raziskovalnih projektov je bilo oddanih 825 prijav, od tega po posameznih vedah: 
 

Naravoslovno–matematične vede 205
Tehniške vede 223
Medicinske vede 107
Biotehniške vede 91
Družboslovne vede 105
Humanistične vede 94

100 prijav je bilo oddanih v sodelovanju z eno tujo partnersko agencijo, 5 prijav pa v sodelovanju z dvema tujima partnerskima agencijama. 

Za (so)financiranje manjših aplikativnih raziskovalnih projektov je bilo oddanih 59 prijav, od tega po posameznih vedah: 
 

Naravoslovno–matematične vede 4
Tehniške vede 28
Medicinske vede 5
Biotehniške vede 12
Družboslovne vede 5
Humanistične vede 5

Za (so)financiranje podoktorskih temeljnih raziskovanih projektov je bilo oddanih 118 prijav, od tega po posameznih vedah:
 

Naravoslovno–matematične vede 32
Tehniške vede 32
Medicinske vede 11
Biotehniške vede 18
Družboslovne vede 11
Humanistične vede 14

Za (so)financiranje podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov so bile oddane 4 prijave, od tega po posameznih vedah: 
 

Naravoslovno–matematične vede 2
Tehniške vede 2

Za (so)financiranje temeljnih raziskovalnih projektov v okviru Programa dr. Aleša Debeljaka je bilo oddanih 15 prijav, od tega po posameznih vedah:
 

Naravoslovno–matematične vede 5
Tehniške vede 3
Medicinske vede 1
Biotehniške vede 2
Družboslovne vede 2
Humanistične vede 2

Za (so)financiranje velikih temeljnih raziskovalnih projektov je bilo oddanih 27 prijav, od tega po posameznih vedah: 
 

Naravoslovno–matematične vede 7
Tehniške vede 9
Medicinske vede 4
Biotehniške vede 3
Družboslovne vede 2
Humanistične vede 2

Med 1048 oddanimi prijavami gre v 177 primerih za interdisciplinarne raziskave (od tega 27 v okviru velikih raziskovalnih projektov).