Novice, obvestila

Dr. Špela Stres je bila imenovana za vršilko dolžnosti direktorja Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na 47. redni seji izdala odločbo o imenovanju dr. Špele Stres za vršilko dolžnosti direktorja Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) s 5. majem 2023, in sicer do imenovanja novega direktorja ARIS, vendar največ za šest mesecev.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti določa, da vlada v enem mesecu od uveljavitve zakona sprejme akt o ustanovitvi ARIS in imenuje vršilca dolžnosti direktorja.