Novice, obvestila

Rezultati ankete o kakovosti storitev Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije za 2022

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike (ARIS) je aprila letos 372 organizacij, prejemnic sredstev ARIS v letu 2022 prosila, da izpolnijo anketo o kakovosti storitev ARIS.

Prejeli smo 106 izpolnjenih anket, predlogov izboljšav in pohval. Večina uporabnikov, ki so sodelovali v anketi (99 %), je izrazila splošno pozitivno oceno glede sodelovanja z ARIS. Rezultati ankete kažejo tudi visoko stopnjo zadovoljstva z delom uslužbencev agencije, predvsem z njihovo profesionalnostjo in pripravljenostjo pomagati uporabnikom.

 

Kako bi v splošnem ocenili sodelovanje z agencijo? (n = 106)

 

Koliko ste zadovoljni z delom uslužbencev agencije? Ocenite s številko od 1 do 3, pri čemer pomeni 1 najmanjše zadovoljstvo in 3 največje zadovoljstvo: (n = 110)

 

Med najpogostejšimi storitvami ARIS uporabniki navajajo storitve v zvezi z raziskovalnimi projekti (70 %), raziskovalnimi programi (51 %), evidenco raziskovalnih organizacij (48 %), mladimi raziskovalci in bilateralnimi projekti (39 %) ter storitve s področja stabilnega financiranja in znanstvene publicistike (38 %).

Spletno stran ARIS uporabniki običajno uporabljajo v zvezi z javnimi razpisi (34 %) oziroma mesečno (25 %) in tedensko (22 %).

Med komentarji uporabnikov se je največ pohval nanašalo na profesionalno delo ARIS in pomoč javnih uslužbencev pri reševanju težav.

Uporabniki si želijo izboljšav pri delovanju informacijskega sistema ARIS in optimizacijo portala Digital Forms. Smiselno bi bilo tudi, da bi bili datumi razpisov fiksni in roki za oddajo prijav daljši.

Vsem uporabnikom storitev ARIS, ki so sodelovali v anketi, se zahvaljujemo za odgovore. Veseli smo pozitivnih odzivov in pohval strokovnega dela, prijaznosti in odzivnosti zaposlenih. Tudi v prihodnje bo naš trud usmerjen v zagotavljanje visokega nivoja storitev za uporabnike. Zavedamo se tudi, da svoje delovanje lahko še izboljšamo, zato bomo komentarje in predloge uporabnikov, ki so bili izraženi v anketi, skrbno proučili ter se usmerili v nadaljnje izboljšave.