Novice, obvestila

Konstituiran je nov upravni odbor Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

V torek, 4. 7. 2023, je v prostorih Univerze v Ljubljani potekala 1. konstitutivna seja upravnega odbora Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS).

Za predsednika upravnega odbora ARIS je bil izvoljen dr. Zoran Ren, za namestnico predsednika pa dr. Marta Klanjšek Gunde. Članice in člani upravnega odbora ARIS so: dr. Stojan Sorčan, dr. Jernej Štromajer, dr. Egon Pelikan, dr. Andreja Gomboc, dr. Nataša Vrh, dr. Tatjana Zagorc ter Žiga Lampe.

Dr. Marta Klanjšek Gunde in dr. Egon Pelikan sta bila člana upravnega odbora ARIS že v preteklem mandatu.

S konstituiranjem je začela teči dveletna mandatna doba upravnega odbora ARIS.

ARIS se za sodelovanje v preteklem mandatu zahvaljuje dosedanjemu predsedniku upravnega odbora ARIS dr. Igorju Emriju, namestniku predsednika dr. Egonu Pelikanu ter članicam in članom: dr. Gabrijeli Horvat, Fidelu Krupiću, dr. Tini Tomažič, dr. Janezu Bonči in dr. Marti Klanjšek Gunde.