Novice, obvestila

Izvedba prvega skupnega usposabljanja izvajalskih agencij ARRS in SPIRIT Slovenija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

 

 

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost, 3. razvojnega področja »Pametna, trajnostna in vključujoča rast« in komponente RRI – »Raziskave, razvoj in inovacije« ter Reforme A: »Aktivnosti krepitve ARRS in sistema upravljanja R&I (C3.K8.RA)«, smo 28. 3. 2023 v Hiši Evropske unije izvedli prvo skupno usposabljanje izvajalskih agencij ARRS in SPIRIT Slovenija.

Usposabljanja so se ob predstavnikih obeh izvajalskih agencij udeležili tudi predstavniki Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Vsebinski poudarki usposabljanja so bili usmerjeni v izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost, povezovanje obeh izvajalskih agencij in snovanje skupnih prihodnjih dogodkov ter predstavitvi digitalnih metod za povezovanje med izvajalskima agencijama ARRS in SPIRIT Slovenija.