Novice, obvestila

Izvedba drugega skupnega usposabljanja izvajalskih agencij ARIS in SPIRIT Slovenija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

 

 

 

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), 3. razvojnega področja »Pametna, trajnostna in vključujoča rast« in komponente RRI – »Raziskave, razvoj in inovacije« ter Reforme A: »Aktivnosti krepitve ARRS in sistema upravljanja R&I (C3.K8.RA)«, smo 8. 6. 2023 v City Hotelu Ljubljana izvedli drugo skupno usposabljanje izvajalskih agencij ARIS in SPIRIT Slovenija.

Usposabljanja so se ob predstavnikih obeh izvajalskih agencij udeležili tudi predstavniki Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Vsebinski poudarki usposabljanja so bili usmerjeni k spoznavanju Slovenske trajnostne strategije pametne specializacije (S5), predstavljene so bile tudi analitike, spremljanja in evalvacije v okviru NOO ter praktična uporaba digitalnih orodij pri evalvaciji dogodkov, načrtovano pa je bilo tudi naslednje skupno usposabljanje.