Novice, obvestila

ARRS je postala članica Koalicije za napredek ocenjevanja na področju raziskav (CoARA)

ARRS je dne 11. 1. 2023 postala članica Koalicije za napredek ocenjevanja na področju raziskav (Coalition for Advancing Research Assessment - CoARA). Temeljno izhodišče koalicije je, da se pri vrednotenju raziskav, raziskovalcev in raziskovalnih organizacij upošteva raznolike rezultate, prakse in dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost in učinek raziskav, vrednotenje raziskovalne dejavnosti pa bi temeljilo predvsem na kvalitativni presoji, pri kateri je osrednjega pomena recenzijski proces, podprt z odgovorno (omejeno) uporabo kvantitativnih kazalnikov. Koalicija bo stremela k sistemski reformi na podlagi skupnih načel v dogovorjenem časovnem okviru ter izmenjavi informacij in vzajemnemu učenju med vsemi, ki želijo izboljšati prakse ocenjevanja raziskav.