Novice, obvestila

ARRS in SAZU sta podpisala dogovor o sodelovanju

Direktor ARRS, prof. dr. Mitja Lainščak, in predsednik SAZU, akad. prof. dr. Peter Štih, sta 27. marca 2023 podpisala dogovor o sodelovanju z namenom spodbujanja in razvoja znanosti.

Na podlagi tega dogovora sta se ARRS in SAZU zavezala k tesnejšemu sodelovanju pri izvedbi svetovanj s strani SAZU glede temeljnih, sistemskih vprašanj na področju delovanja ARRS. Dogovor predvideva tudi sodelovanje obeh institucij pri organizaciji domačih in mednarodnih dogodkov na področju raziskovanja, znanosti in inovativnosti, kjer bi predstavljali rezultate dela ali razpravljali o aktualnih temah.