Novice, obvestila

Namera o podpori vključevanju raziskovalk in raziskovalcev iz Ukrajine v raziskovalno delo

Na ARRS skupaj z drugimi deležniki načrtujemo aktivnosti, ki bodo raziskovalkam in raziskovalcem iz Ukrajine omogočile vključevanje v raziskovalno delo. Temu bo namenjen tudi del dodatnih proračunskih sredstev Republike Slovenije za financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti, ki se izvaja v okviru dejavnosti agencije.

Vključevanje raziskovalk in raziskovalcev iz Ukrajine bo možno tudi v okviru stabilnega financiranja. Sprejeta Uredba o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije bo med drugim v okviru stabilnega financiranja omogočila vključevanje dodatnih raziskovalcev, kar omogoča tudi vključevanje raziskovalk in raziskovalcev iz Ukrajine.