Novice, obvestila

Stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2022 in poziv k posredovanju dokumentacije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je raziskovalnim organizacijam, ki so v skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljevanju: ZZrID) upravičeni do stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: prejemniki stabilnega financiranja) dne 15. 7. 2022 po elektronski pošti poslala Obvestilo o obsegu sredstev za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2022 in poziv k posredovanju dokumentacije za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: obvestilo).

Prejemniki stabilnega financiranja so dolžni agenciji poslati dokumentacijo, navedeno v 1., 2. in 3. točki drugega odstavka 28. člena ZZrID, ter načrt sredstev za izvajanje stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2022.

Rok za posredovanje dokumentov: četrtek, 1. september 2022.

Morebitna vprašanja nam pošljite na elektronski naslov agencije stabilno.financiranje@arrs.si