Novice, obvestila

Sprejem Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Upravni odbor ARRS je 22. junija 2022 sprejel Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: splošni akt). Splošni akt določa enotni rok za objavo razpisa za mlade raziskovalce, in sicer 30. junija 2022.

Agencija je splošni akt posredovala v objavo na Uradni list Republike Slovenije in bo predvidoma objavljen v petek, 24. junija 2022.