Novice, obvestila

Sprejet je sklep o seznamu področij za evalvacije raziskovalnih programov in letih evalvacije

ARRS bo v skladu s prvim odstavkom 30. člena ZZrID evalvacije raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti izvajala periodično na obdobje šestih let po področjih panelov, kot so opredeljeni v Delovnem programu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), ki ga sprejme Znanstveni svet ERC in potrdi Evropska komisija. V skladu s 102. členom ZZrID se bodo evalvacije v prvem pogodbenem obdobju (2022–2027) izvajale le na nekaterih področjih panelov, na drugih področjih pa bo še naprej potekalo ocenjevanje v skladu s splošnimi akti ARRS, veljavnimi pred dnem uveljavitve ZZrID.

Direktor agencije je v skladu s 102. členom ZZrID na predlog ZSA s sklepom z dne 25. 11. 2022 določil seznam področij za evalvacije ter leto evalvacije.

Razvrstitev raziskovalnih programov v skupine področij panelov ERC ter leto evalvacije raziskovalnih programov v prvem (2022–2027) in drugem (2028–2033) pogodbenem obdobju stabilnega financiranja sta navedena v Prilogi II, vključno z navedbo, ali ocenjevanje v prvem pogodbenem obdobju poteka po ZZrID ali v skladu s splošnimi akti ARRS, veljavnimi pred dnem uveljavitve ZZrID. Nazivi področij panelov sledijo Delovnemu programu Evropskega raziskovalnega sveta za leto 2022 (ERC Work Programme 2022) in so skupaj z delovnim prevodom v slovenski jezik navedeni v Prilogi I. Obe prilogi sta objavljeni na spletnih straneh ARRS (v rubriki »Raziskovalni programi« na podstrani »Stabilno financiranje«).