Novice, obvestila

Objavljen je Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Direktor vodi, zastopa in predstavlja agencijo, je odgovoren za zakonitost dela agencije ter opravlja naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi.

Kot pravočasne bodo štele prijave, ki bodo na agencijo prispele do vključno 7. 3. 2022 ali bodo oddane priporočeno na pošto do vključno 7. 3. 2022.

Podrobnejše informacije o javnem natečaju so na voljo na povezavi: http://www.arrs.si/sl/agencija/natecaj/22/razpis-direktor-ARRS.asp