Novice, obvestila

Objavljena je sprememba Javnega natečaja za zasedbo delovnega mesta direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Spremenjen je rok za prijavo na javni natečaj: Kot pravočasne bodo štele prijave, ki bodo na agencijo prispele do vključno 7. 4. 2022 ali bodo oddane priporočeno na pošto do vključno 7. 4. 2022.

Povezava: http://www.arrs.si/sl/agencija/natecaj/22/razpis-direktor-ARRS-sprem.asp