Novice, obvestila

Na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta za sinergijo raziskav prvič uspešen slovenski raziskovalec

Prof dr. Bojan Mohar iz Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je prvi dobitnik projekta Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za sinergijo raziskav v Sloveniji.

(Bruselj, 25. 10. 2022) Evropski raziskovalni svet (ang. European Research Council – ERC), ki podeljuje najprestižnejše znanstvene projekte, je objavil rezultate razpisa za sinergijo raziskav (Synergy Grant). Med prejemniki projektov je tudi slovenski matematik, prof. dr. Bojan Mohar iz Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani s projektom z naslovom: »KARST – »Predicting flow and transport in complex Karst systems«, ki ga je pridobil skupaj s kolegi iz Francije, Španije in Švice. Projekt pokriva področje kraškega povodja, ki bo prinesel nova spoznanja o sistemih podzemnih jam in vodotokov. Prof. dr. Bojan Mohar je obenem nosilec projekta komplementarne sheme ERC z naslovom »Prepletanje geometrije, topologije in algebre v strukturni in topološki teoriji grafov«.

Shema ERC za spodbujanje sinergij raziskav je pomembno orodje za krepitev znanstvene odličnosti in izboljšanje povezav znotraj akademskega sektorja ter med akademskim in ne-akademskim sektorjem. ERC subvencije za sinergije so namenjene podpori dveh do štirih odličnih raziskovalcev z njihovimi skupinami, da združijo svoja komplementarna znanja in vire na nov način tako, da skupaj rešijo zahteven raziskovalni problem. Cilj je odkrivanje novih znanj na presečišču znanstvenih ved ter uporaba novih metod in tehnik pri raziskovalnem delu.

Med 355 prijavami z vsega sveta so po zahtevnem ocenjevalnem postopku izbrali za financiranje 29 projektov, med katerimi je tudi prijava slovenskega raziskovalca, ki obenem predstavlja prvi projekt ERC za sinergijo raziskav za Slovenijo.

S tem dosežkom so raziskovalci iz Slovenije prejeli skupno 20 projektov ERC. Veseli smo, da so tudi zaradi instrumentov podpore spodbujanja prijav na ERC projekte, ki jih sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, slovenski raziskovalci v zadnjih letih uspešni pri prijavah na razpisih ERC.

V imenu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prejemniku iskreno čestitamo.

 

Povezane informacije: