Novice, obvestila

Najava možnosti oddaje odziva prijaviteljev na poročila recenzentov o prijavah v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2022

Skladno s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti in Javnim razpisom za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2022 obveščamo prijavitelje na javni razpis, da bo od 17. do 24. avgusta 2022 možna oddaja odzivov prijaviteljev na poročila recenzentov. Prijavitelji bodo o možnosti obveščeni po elektronski pošti. Odzivov predvidoma še ne bo možno oddati za področja, kjer za vse prijave evalvacija še ni zaključena.