Novice, obvestila

Poziv za pravočasno dostavo dokumentacije za izplačilo sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 20)

Raziskovale organizacije, ki so upravičene do sofinanciranja nakupa raziskovalne opreme na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme, Paket 20 (v nadaljevanju: javni razpis), pozivamo k pravočasni oddaji dokumentacije za izplačilo sredstev.

Rok za dostavo dokumentacije je 31. 10. 2022.

Glede na določilo javnega razpisa, ki v točki 13 določa, da morajo prijavitelji agenciji za opremo, katere predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša do vključno 500.000 EUR, dostaviti obračunsko dokumentacijo do konca oktobra 2022 brez možnosti podaljšanja, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije roka ne more podaljšati.