Novice, obvestila

Povezovalni dogodek med raziskovalci iz Republike Slovenije in Republike Hrvaške

ARRS je 15. novembra 2022 organizirala povezovalni dogodek med raziskovalci iz Republike Slovenije in Republike Hrvaške. Na dogodku sta udeležence nagovorila v. d. direktorica Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), prof. dr. sc. Irena Martinović Klarić in direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, prof. dr. Mitja Lainščak.

Namen dogodka je bil mreženje raziskovalcev obeh držav, predstavitev javnega razpisa, kjer HRZZ deluje v vlogi vodilne agencije in javnega razpisa, v okviru katerega ARRS deluje v vlogi vodilne agencije. Sledila je predstavitev dobrih praks dosedanjega sodelovanja med raziskovalci obeh držav.

Dogodek je potekal v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana in je bil glede na odzive raziskovalcev dobro sprejet.