Novice, obvestila

Sodelovanje na posvetu »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«

Dr. Primož Pristovšek, vodja Sektorja za stabilno financiranje na ARRS, je 13. decembra 2022 sodeloval na posvetu »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«, ki ga je organiziralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Dogodek je potekal v okviru pobude Platforma znanja.

Na posvetu so dr. Jean-Emmanuel Faure (Evropska komisija), dr. Stephane Berghmans (Združenje evropskih univerz) in dr. James Morris (Science Europe) predstavili dogovor o prenovi vrednotenja na področju raziskav, ki je bil julija letos objavljen na ravni Evropske unije, 1. decembra pa vzpostavljena koalicija za napredek ocenjevanja na področju raziskav. Koaliciji so se že pridružile nekatere slovenske institucije in organizacije.

Dr. Pristovšek je skupaj z dr. Francijem Demšarjem (direktor, NAKVIS), dr. Gregorjem Majdičem (rektor, Univerza v Ljubljani), dr. Matjažem Kuntnerjem (Nacionalni inštitut za biologijo) in dr. Matevžem Dularjem (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani) sodeloval v drugem panelu, ki je bil namenjen razpravi o posebnostih in izzivih prenove vrednotenja raziskav v nacionalnem okolju.