Novice, obvestila

Obvestilo prijaviteljem na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2022 - Posredovanje poročila recenzentov v odziv

Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg, 9/19 in 186/21 – ZZrID) in 98. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21; v nadaljevanju: pravilnik) v zvezi s prvim odstavkom 101. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) vam sporočamo, da lahko na portalu ARRS Digital Forms vodje projektov podajo odziv na poročilo recenzentov o prijavah v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21 in 209/21). Odzive za področje, kjer za vse prijave evalvacija še ni zaključena, bo odziv omogočen kasneje.

Obvestila, da je spletni portal ARRS Digital Forms odprt za oddajo odziva, so bila 17. 8. 2022 poslana na elektronske naslove vodij projektov iz evidenc ARRS. Obrazec je potrebno izpolniti v angleškem in slovenskem jeziku in ga na portalu oddati do 24. 8. 2022 do 14. ure. Če odziv na portalu ARRS Digital Forms ne bo oddan v navedenem roku, smatramo, da vodje projektov odziva na poročilo ne bodo podali.