Novice, obvestila

Projekt promocije znanosti Odlični v znanosti 2022 – objava izbora dosežkov

Na povezavi je objavljen celoten izbor dosežkov Odlični v znanosti 2022. Odlični v znanosti je projekt, ki ga agencija izvaja v okviru promocije znanosti. Gre za izbor izjemnih dosežkov, ki predstavljajo pomemben znanstveni ali družbeno-ekonomski napredek, patent ali drug odmeven rezultat s strani agencije podprtega znanstvenoraziskovalnega dela. Dosežke lahko predlagajo vodje raziskovalnih programov in projektov. Nabor predlaganih dosežkov agencija v izbor posreduje posameznim znanstvenoraziskovalnim svetom ved. Članice in člani znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved izbor izjemnih dosežkov v potrditev predlagajo Znanstvenemu svetu agencije.

Letos je bilo v okviru projekta Odlični v znanosti 2022 izbranih 52 dosežkov. Izmed teh je bilo 21 dosežkov izbranih za javno predstavitev na dogodku Dan ARRS 2022: Podpiramo odličnost.

Vsem avtorjem izbranih dosežkov Odlični v znanosti 2022 čestitamo in jim želimo uspešno delo še v nadalje.