Novice, obvestila

Obvestilo prejemnikom stabilnega financiranja v letu 2022

Na podlagi 16. člena Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22 in 144/22 – v nadaljevanju uredba) se prejemnikom stabilnega financiranja za leto 2022 izjemoma dovoli izkazati kratkoročno odložene prihodke v obsegu neporabljenih sredstev stabilnega financiranja, ki je višji kot je določen v četrtem odstavku 14. člena in 45. členu uredbe, na način, da se ohranita struktura in namen sredstev. Prenesena sredstva je potrebno porabiti v letu 2023 skladno s pravili, kot jih določa uredba.