Novice, obvestila

Objavljen je predlog Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Na spletni strani je po obravnavi na Znanstvenem svetu agencije objavljen predlog Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. 

Morebitne pripombe lahko posredujete na elektronski naslov splosni.akt-postopki@arrs.si do 7. 8. 2022. Zaradi časovnice sprejema splošnega akta, vezanega na izvedbo javnega razpisa za raziskovalne projekte, bomo prejete pripombe po navedenem datumu proučili v naslednji fazi z vidika morebitnih sprememb splošnega akta.