Novice, obvestila

Najava objave Javnega poziva za sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev – Obzorje Evropa MSCA

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v vlogi izvajalca ukrepa predvidena za pripravo in izvedbo javnega poziva v okviru investicije 2: Sofinanciranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev.

Predmet javnega poziva bo predvidoma:

  1. sofinanciranje raziskovalnih projektov, katerih prijava je bila oddana na mednarodni razpis Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie Action Individual/Postdoctoral Fellowships, in sicer za European ali Global Fellowships (EF/GF) predvidoma od leta 2019 in je v recenzentskem postopku Evropske komisije prejela oceno 70 % ali več ter ni bila sprejeta v sofinanciranje s strani Evropske komisije oziroma ni bila sprejeta v sofinanciranje pri nobeni drugi organizaciji, ki financira raziskovalno dejavnost (v trajanju do 2 leti), vključno z reintegracijsko aktivnostjo na slovenski raziskovalni organizaciji (v trajanju do 1 leto) – skupno trajanje projekta je do 3 leta.
  2. financiranje reintegracijske aktivnosti na slovenski raziskovalni organizaciji po zaključku mobilnosti odličnih raziskovalcev, ki so bili izbrani in financirani iz sredstev mednarodnega razpisa MSCA v okviru Obzorja Evropa ali Obzorje 2020 v trajanju do 2 leti.

Javni poziv bo objavljen po podpisu pogodbe o sofinanciranju s pristojnim ministrstvom predvidoma v drugi polovici januarja 2023.