Novice, obvestila

Izjava Znanstvenega sveta ARRS glede napadov na raziskovalce, izpostavljene v boju proti Covid-19

Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ugotavlja, da v zadnjem času prihaja do vedno bolj grobih verbalnih in tudi fizičnih napadov na raziskovalce, ki so najbolj izpostavljeni v boju proti Covid-19. Ti napadi poskušajo razvrednotiti pomen znanstvene in strokovne razlage vzrokov, poteka bolezni in iskanja rešitev. Znanost in stroka sta naša zaveznika in nam pomagata poiskati čim hitrejši izhod iz zdravstvene in vedno bolj tudi družbene krize, ki jo predstavlja pandemija. Utišanje razuma vodi do družbenega propada, kar je človeštvo v preteklosti že večkrat izkusilo. Obsojamo te napade in opozarjamo, da znanstveno podprta razprava ostaja najmočnejše orodje v spopadu s krizami, ki bodo verjetno tudi v prihodnosti ogrožale naš obstoj. Posameznike, družbo in naše institucije pozivamo k spoštljivi in vključujoči razpravi, ki naj temelji na znanstvenih spoznanjih in odprtem dialogu.
 

Predsednik in člani Znanstvenega sveta ARRS: 

  • Prof. dr. Peter Križan, predsednik, izredni član SAZU
  • Prof. dr. Željko Knez, izredni član SAZU
  • Prof. dr. Ksenija Geršak
  • Prof. dr. Janko Kos
  • Prof. dr. Miha Škerlavaj
  • Prof. dr. Alenka Zupančič Žerdin