Novice, obvestila

Novo nacionalno financiranje uspešnih in dobrih MSCA IF ter PF projektov in predlogov iz evropskih sredstev Načrta za okrevanje in odpornost

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost (komponente Raziskave, razvoj in inovacije) je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) zagotovilo sredstva za izvedbo javnega poziva, namenjenega spodbujanju mednarodne mobilnosti in reintegracije slovenskih podoktorskih študentov, ki so se prijavili na program MSCA Obzorje Evropa.

Cilj ukrepa je financirati projekte mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalk, ki so:

  1. se prijavili na razpis Obzorje 2020 MSCA IF in Obzorje Evropa MSCA PF in so bili pozitivno ocenjeni (70 % in več), vendar niso bili izbrani v financiranje, in sicer za čas trajanja mobilnosti (2 leti) in reintegracije v slovenski raziskovalni prostor (1 leto) – skupaj 3 leta,
  2. so bili financirani iz sredstev Obzorje 2020 za MSCA IF in Obzorje Evropa MSCA PF, in sicer za njihovo reintegracijo v slovenski raziskovalni prostor (2 leti).

Do financiranja iz teh sredstev bodo do vključno leta 2026 upravičene tiste slovenske raziskovalne organizacije, ki se bodo prijavile z raziskovalkami in raziskovalci, ki so kandidirali na razpise MSCA IF in PF, in sicer do porabe sredstev v skladu s pravili ARRS in določili Načrta za okrevanje in odpornost.

Objava javnega poziva je načrtovana v letošnjem letu, podrobnejše informacije še sledijo.