Novice, obvestila

Prof. dr. Matevž Dular iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je četrti prejemnik ERC projekta za presojo koncepta v Sloveniji

(Ljubljana, 7. 2. 2022)

Prof. dr. Matevž Dular je bil uspešen na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ang. European Research Council; ERC) za potrditev koncepta svojih raziskav (ang. »Proof of concept«) s projektom z naslovom »CAVIPHY - Exploitation of extreme cavitation conditions for wastewater treatment«.

Projekt za presojo koncepta (Proof of concept) je mehanizem ERC, namenjen raziskovalcem, ki so projekt v okviru ERC že prejeli in želijo raziskati poslovni in družbeni potencial rezultatov projekta. Pri odlični pionirski znanosti pogosto pride do nepričakovanih ali novih priložnosti za komercializacijo oziroma družbene aplikacije. S shemo ERC »Proof of concept« želi ERC povečati inovativni potencial odlične znanosti, ki jo že financira v okviru raziskovalnih projektov ERC.

Od 348 prijav projektov je bilo odobrenih 166 projektov v skupnem znesku 24.9 mio EUR. Vsak projekt bo financiran v znesku 150.000,00 EUR za obdobje 18 mesecev, kar bo prijaviteljem pomagalo premostiti vrzel med rezultati njihovih pionirskih raziskav in zgodnjimi fazami njihove komercializacije. Donacije so del okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Horizon Europe.

Prof. dr. Dular, ki je leta 2017 postal prvi slovenski prejemnik projekta ERC v shemi za raziskovalce za utrditev samostojne raziskovalne kariere (ang. Consolidator Grant), z navedenim dosežkom postaja četrti raziskovalec z uspešno pridobljenim projektom ERC »Proof of concept«.

Iskrene čestitke dobitniku.

 

Povezane informacije: