Novice, obvestila

Upravni odbor agencije sprejel sklep o predlogu za imenovanje v. d. direktorice ARRS

Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na 21. seji dne 13. 1. 2022 sklenil, da predlaga Vladi Republike Slovenije, da za vršilko dolžnosti direktorja ARRS imenuje dr. Lidijo Tičar Padar, in sicer od 31. 1. 2022 do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje za šest mesecev.