Novice, obvestila

Upravni odbor agencije sprejel sklep o ponovnem predlogu za imenovanje vršilke dolžnosti direktorice ARRS

Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na 22. seji dne 24. 1. 2022 sklenil, da predlaga Vladi Republike Slovenije, da za vršilko dolžnosti direktorice Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije imenuje dr. Lidijo Tičar Padar, in sicer od 31. 1. 2022 do imenovanja novega direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, vendar najdlje za šest mesecev.

Upravni odbor agencije je v postopku predlaganja kandidatke za vršilko dolžnosti direktorice ARRS proučil vse prispele vloge kandidatk in kandidatov, ki so podali soglasje k imenovanju, se z njimi pogovoril, ter se po opravljenih razgovorih in temeljitem razmisleku odločil, da ponovno predlaga Vladi Republike Slovenije, da za vršilko dolžnosti direktorice ARRS imenuje dr. Lidijo Tičar Padar kot strokovno najboljšo kandidatko.

Upravni odbor agencije je navedeno odločitev sprejel soglasno, v skladu s svojo suvereno pristojnostjo predlaganja kandidatke, izhajajoč iz pravnih predpisov.