Novice, obvestila

Stabilno financiranje – objava seznama instrumentov okvirnega programa EU

Na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v rubriki »Strategije, predpisi in drugi pomembni dokumenti s področja znanosti«) in ARRS je v skladu z drugim odstavkom 80. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) objavljen seznam instrumentov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije, instrumentov, ki so rezultat ukrepov okvirnega programa EU, ter instrumentov centrov odličnosti. Seznam instrumentov se upošteva pri preverjanju izpolnjevanja minimalnih pogojev za pridobitev stabilnega financiranja iz 80. člena ZZrID, ki jih bo ARRS za prejemnike stabilnega financiranja prvič preverila v letu 2027 in o rezultatu preverjanja obvestila raziskovalne organizacije.