Novice, obvestila

Načrt razporeditve raziskovalnih ur za leto 2022

ARRS v letu 2022 ne bo posredovala poziva raziskovalnim organizacijam za oddajo Načrta razporeditve raziskovalnih ur za leto 2022 (NRU 2022).

Raziskovalne organizacije bodo o obremenitvah raziskovalcev in tehnikov za leto 2022 poročale v okviru Poročila o razporeditvi raziskovalnih ur za leto 2022 (PRU 2022). V obrazcih PRU 2022 bodo vnesene spremembe članov projektnih in programskih skupin za leto 2022, ki so jih v letu 2022 javile raziskovalne organizacije.

Poziv za oddajo PRU 2022 je predviden v prvem četrtletju 2023. Rok za oddajo PRU 2022 bo predvidoma en mesec po pozivu.