Novice, obvestila

Poziv raziskovalnim organizacijam za podajo predlogov tujih recenzentov

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo v oktobru 2021 objavila poziv raziskovalnim organizacijam za podajo predlogov tujih recenzentov.

Agencija bo skladno z določili 225. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, na predlog Znanstvenega sveta agencije, pozvala raziskovalne organizacije, da dopolnijo nabor tujih recenzentov s svojimi predlogi. Predloge bodo lahko podali tudi posamezni raziskovalci.

Oddaja novih predlogov recenzentov bo omogočena preko povezave do aplikacije, ki bo dostopna na spletni strani ARRS.