Novice, obvestila

Poziv raziskovalnim organizacijam za podajo predlogov tujih recenzentov – navodila za podajo predlogov

Skladno z določili 225. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti ARRS vas pozivamo, da dopolnite nabor tujih recenzentov ARRS s svojimi predlogi.

Pri predlogih za tuje recenzente upoštevajte, da so predlagani recenzenti raziskovalci z doktoratom znanosti, objavljajo v uglednih mednarodnih revijah, prihajajo iz uglednih ustanov, ki izvajajo ali sodelujejo pri izvajanju raziskovalne dejavnosti, in imajo po možnosti izkušnje pri evalvacijskih postopkih. Pri imenovanju recenzenta se kot merilo lahko upošteva H – index ter citati.

Povezava do aplikacije je dostopna na spletni strani ARRS: https://www.1ka.si/a/352847 

Pri predlogu izpolnite vsa obvezna polja. Pri umestitvi predlaganega recenzenta v vedo in področje oziroma podpodročje upoštevajte klasifikacijo ARRS - Raziskovalne vede, področja in podpodročja (klasifikacija ARRS) http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp.

Predloge za področja, ki vsebujejo podpodročja, navedite po podpodročjih.

Predloge tujih recenzentov oddajte najkasneje do 9. 11. 2021.