Novice, obvestila

Obvestilo prijaviteljem na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021 - Posredovanje poročila recenzentov v odziv

Skladno s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: pravilnik) in obvestilom na spletni strani ARRS - Novice, obvestila - Prestavitev izvedbe ocenjevalnega panela in predvidenega začetka sofinanciranja projektov, da bo agencija za ponovno pridobljena poročila omogočila dostop in odziv na portalu, sporočamo, da lahko na portalu ARRS Digital Forms vodje projektov podajo odziv na poročilo recenzentov o prijavah v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021 (Uradni list RS, št. 184/2020).

Skladno z določili 98. člena pravilnika lahko vodje projektov podajo odziv na usklajeno poročilo recenzentov.

Obvestila, da je spletni portal ARRS Digital Forms odprt za oddajo odziva, so bila 24. 8. 2021 poslana na elektronske naslove vodij projektov iz evidenc ARRS. Obrazec je potrebno izpolniti v angleškem in slovenskem jeziku in ga na portalu oddati do ponedeljka, 30. 8. 2021 do 10. ure. Če odziv na portalu ARRS Digital Forms ne bo oddan v navedenem roku, smatramo, da vodje projektov odziva na poročilo ne bodo podali.