Novice, obvestila

Obvestilo prijaviteljem na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021 - Posredovanje poročila recenzentov v odziv

Skladno s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: pravilnik) sporočamo, da lahko na portalu ARRS Digital Forms vodje projektov podajo odziv na poročilo recenzentov o prijavah v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021 (Uradni list RS, št. 184/2020). 

Skladno z določili 98. člena pravilnika lahko vodje projektov podajo odziv na usklajeno poročilo recenzentov oziroma na posamična poročila recenzentov v primeru neusklajenega poročila.

Obvestila, da je spletni portal ARRS Digital Forms odprt za oddajo odziva, so bila 20. 7. 2021 poslana na elektronske naslove vodij projektov iz evidenc ARRS. Obrazec je potrebno izpolniti v angleškem in slovenskem jeziku in ga na portalu oddati do 27. 7. 2021 do 14. ure. Če odziv na portalu ARRS Digital Forms ne bo oddan v navedenem roku, smatramo, da vodje projektov odziva na poročilo ne bodo podali.