Novice, obvestila

ARRS bo vloge, pri katerih je prišlo do napake v informacijskem sistemu, v najkrajšem možnem času poslala v ponovno ocenjevanje

V Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije močno obžalujemo zaplet, do katerega je prišlo zaradi tehnične napake v starem informacijskem sistemu. Do napake je prišlo pri 68 vlogah od 1010, ki so ustrezale razpisnim pogojem v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021.

V postopku avtomatske priprave gradiva za tuje recenzente se je namreč pri 68 primerih zgodilo, da je sistem recenzentom namesto angleških pripel slovenske različice prilog. Na to so nas opozorili tuji recenzenti in prijavitelji, ki so recenzije prejšnji teden dobili v vpogled. Pri slednjem gre za element, ki je del postopka, da lahko prijavitelji tudi sami pred končno odločitvijo o dodelitvi sredstev opozorijo na morebitne napake. Zakaj je letos prišlo do tako velike napake v informacijskem sistemu, zaradi kompleksnosti še raziskujemo.

Zavedamo se resnosti nastalega položaja, zato bomo naredili vse, kar je v naših močeh, da bomo 68 vlog, pri katerih je prišlo do tehnične napake, v čim krajšem času poslali v ponovno ocenjevanje in tako zagotovili čimprejšnjo uspešno izvedbo razpisa.