Novice, obvestila

Prestavitev izvedbe ocenjevalnega panela in predvidenega začetka sofinanciranja projektov

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je skladno z obvestilom z dne 29. 7. 2021 posamezne vloge poslala v ponovno ocenjevanje in do sedaj pridobila večino poročil recenzentov, vendar še ne vseh, da bi lahko izvedla ocenjevalni panel v predvidenem roku od 16. do 19. avgusta 2021. Izvedba ocenjevalnega panela je zato predvidena med 6. in 9. septembrom 2021. Predvideni začetek sofinanciranja projektov se zato s 1. septembra 2021 prestavlja na 1. oktober 2021. Agencija bo za ponovna pridobljena poročila omogočila dostop in odziv na portalu agencije in o tem prijaviteljem pravočasno posredovala obvestila.