Novice, obvestila

Obvestilo izvajalcem raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki jim v letu 2021 izteče obdobje financiranja

Agencija bo odstopanje pri porabi sredstev na programih obravnavala skladno z veljavno Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uredba). Pri tem bo upoštevala 33. člen, ki opredeljuje dovoljena odstopanja, in 36. člen uredbe, ki določa, da so dodatna odstopanja oziroma izjeme poleg navedenih v 33. členu dovoljena v soglasju z agencijo, ki se ga izda v obliki sklepa na podlagi utemeljitve, podane skupaj s finančnim poročilom.

Prenos neporabljenih sredstev raziskovalnih in infrastrukturnih programov v novo obdobje financiranja

Izvajalcem raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki se jim zaključi obdobje financiranja v letu 2021, se dovoli prenos neporabljenih sredstev za material in storitve iz leta 2021 v naslednje obdobje financiranja, in sicer za porabo v letu 2022.